Agenda seminar: Our Digital Selves

Fredag 15.1 ble årets første Agenda i regi av Kunst og Håndverk avdelingen gjennomført. Denne gangen var det arrangert av  det vi har kallt for Felles-labben vår 2016.

Felles-labben er et samarbeid mellom Digital Tekstil-lab m Hege Bratsberg, Tegnelab med Tiril Schrøder, og Digital-lab med undertegnede-Trine Wester.

For KUF prosjektet ‘The Technosublme’ erstattet denne Agenda den planlagte Workshop nr. 2 som ble avlyst høsten 2015.

Seminaret fokuserte på det digitales innflytelse i  livene våre, både i sosiale settinger og kommunikasjon, i vår kunstneriske praksis og som regulerende faktor i sammfunnet.

For mer info om seminaret, se egen fane øverst på denne siden.

Fra filmen #ArtOffline av Atelier Bolombolo som vi hadde fått tiladelse til å vise på seminaret.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s