Felleslab KHiO

Som et forsøk har vi vår-semesteret 2016 slått sammen 3 K-Lab ved Avdeling Kunst og Håndverk.

Disse tre er Digital Lab ved Trine Wester, Digital Tekstil Lab ved Hege Bratsberg og Tegne LAb ved Tiril Schrøder og Karen Disen.

Vårt felles tema er det digitale, og dette belyser vi gjennom forskjellige innfallsvinkler. Vi har arrangert Agenda: Our Digital Selves, og vi har invitert kunstnere som jobber i feltet. Første artist-talk er 25.1 med den amerikanske kunstneren Adriane Colburn.

De fleste av lab-møtene foregår i felles-skap, mens noen er hver lab for seg.

Timeplaner og informasjon om aktiviteten ved Felleslabben ligger på FB gruppen Felleslab KHiO.

Etableringen av en egenDigital Lab (dLab) er som en konsekvens av KUF ‘The Technosublime’. Erfaringene herfra blir tatt med videre i neste års undervisningsplanlegging.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s