Utstilling på KHiO; Digital Twin

I forbindelse med Kunstnerisk Forskningsuke på KHiO viser jeg avsluttningen på The Technosublime i form av utstillingen Digital Twin.

Åpent for publikum i perioden tirsdag 23.1 kl. 16-20, onsdag24.1 kl. 10-16 , torsdag 25.4 kl 10-14 og fredag kl. 10-16

Digital Twin består av to skulpturer i to utgaver; i digital versjon og i faktisk materie. I galleri-rommet møter publikum først arbeidene i materiell versjon. Her kan man gå rundt i rommet og betrakte arbeidene. Deretter ved å ta på Virtual Reality briller og holde i to kontrollere møter man de samme arbeidene i virtuell versjon. Her er det mulig for brukeren å skalere objektene, rotere, endre plassering og både gå rundt og gjennom. Tyngdekraften er også opphevet slik at objektene er uten gravitasjon.

Gjennom installasjonen ‘The Digital Twin’ presenterers publikum for noen treffpunkt der det analoge og det digitale møtes. Utstillingen fokuserer på spenningen mellom de reelle begrensninger i det materielle rommet og potensialet i det virtuelle rommet til å nå utover dem. Utstillingen er også en undersøkelse rundt hva som skjer med virkelighets-oppfattelsen i dette møtet mellom kropp, det immersive og det immaterielle.

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: