Felleslab KHiO

Som et forsøk har vi vår-semesteret 2016 slått sammen 3 K-Lab ved Avdeling Kunst og Håndverk.

Disse tre er Digital Lab ved Trine Wester, Digital Tekstil Lab ved Hege Bratsberg og Tegne LAb ved Tiril Schrøder og Karen Disen.

Vårt felles tema er det digitale, og dette belyser vi gjennom forskjellige innfallsvinkler. Vi har arrangert Agenda: Our Digital Selves, og vi har invitert kunstnere som jobber i feltet. Første artist-talk er 25.1 med den amerikanske kunstneren Adriane Colburn.

De fleste av lab-møtene foregår i felles-skap, mens noen er hver lab for seg.

Timeplaner og informasjon om aktiviteten ved Felleslabben ligger på FB gruppen Felleslab KHiO.

Etableringen av en egenDigital Lab (dLab) er som en konsekvens av KUF ‘The Technosublime’. Erfaringene herfra blir tatt med videre i neste års undervisningsplanlegging.

 

Agenda seminar: Our Digital Selves

Fredag 15.1 ble årets første Agenda i regi av Kunst og Håndverk avdelingen gjennomført. Denne gangen var det arrangert av  det vi har kallt for Felles-labben vår 2016.

Felles-labben er et samarbeid mellom Digital Tekstil-lab m Hege Bratsberg, Tegnelab med Tiril Schrøder, og Digital-lab med undertegnede-Trine Wester.

For KUF prosjektet ‘The Technosublme’ erstattet denne Agenda den planlagte Workshop nr. 2 som ble avlyst høsten 2015.

Seminaret fokuserte på det digitales innflytelse i  livene våre, både i sosiale settinger og kommunikasjon, i vår kunstneriske praksis og som regulerende faktor i sammfunnet.

For mer info om seminaret, se egen fane øverst på denne siden.

Fra filmen #ArtOffline av Atelier Bolombolo som vi hadde fått tiladelse til å vise på seminaret.

Workshop: The McLuhan Equation

(English: This is the first of 3 workshop. In this part we will bee looking at the widely used quote from Marshall McLuhan: “The medium is the message”. What did he meen by that, and how is it relevant for us today? Together  we will approach this statement. Through the lens of technology-philosophy students will be part of discussions, readings and other creative  activities. )

Med utgangspunkt i Marshall McLuhan’s tvetydige påstand “The medium is the message” skal vi i løpet av 2 uker undersøke teknologi som eksistensielt fenomen. Gjennom forelesninger om teknologifilosofi, diskusjoner blant deltakerne og kunstner-presentasjon skal studentene utvikle egne arbeider som responderer på kursets tematikk. Arbeidene kan ta form som f.eks. skisser eller modell, fanzine, web, en representasjon av arbeidet eller ferdige verk. Den enkelte student velger selv arbeidsmetode,materialer og innfallsvinkel, og deler av tiden er lagt opp som selvstendig arbeid, eventuelt i samarbeidskonstellasjoner innad. Workshopen avsluttes med en presentasjon der alt arbeid generert i løpet av perioden gjennomgås. Gruppen bestemmer selv hvordan arbeidet skal formidles.

Kurset passer for alle som syns tanker rundt teknologi er spennende, og ønsker å undersøke hvordan dette kan brukes i sin egen kunstneriske praksis.

Workshopen er del 1 av 3, der det ikke forutsettes at man deltar på alle 3, men det er mulig. Alle tre er del av KU prosjektet Techno Sublime, der forholdet mellom mennesket, natur og teknologi undersøkes, med fokus på hvordan en gjensidig påvirkning avspeiles.

So far 5 seats are still available.

Periode; Week 44 and 45-2014

Seminar ved UIO; Rethinking Social Memory Dec. 5-6, 2014

Rethinking Social Memory Dec. 5-6, 2014

If, as, Émile Durkheim once stated, society is memory, changes in the dominant technologies of memory necessarily impact how we conceptualize sociality as such. In this two-day conference we take a media archeological approach to the question of memory and discuss the relation between technology and social ontology.

For mer info:

http://www.hf.uio.no/ifikk/english/research/projects/archive-in-motion/events/rethinking-social-memory.html