Forelesning med Adriane Colburn

 

Mandag 25.1.2016 holdt den amerikanske kunstneren Adriane Colburn en presentasjon av eget kunstnerskap. Hun snakket viste bilder og snakket om arbeider, og prosessen med arbeidene. Vi fikk innblikk i  hennes research i form av deltakelse på ekspedisjoner både til Arktisk og i Amazonas, samt at vi fikk se skisser til en større offentlig utsmykning i Los Angeles. Colburn jobber tematisk med menneskets inngripen i naturen, og med spesielt fokus på oljeindustrien. Gjennom synliggjøring av omfanget samt synliggjøring av industriens infrastruktur setter hun dette opp mot et miljøperspektiv Arbeidene tar form som intstallasjoner, med video, speil, papir – alle materialene behandlet både for hånd og med laserkutter og vannskjærer.

Advertisement

Åpen forelesning: Adriane Colburn

Mandag 25.1 kl 13 på Auditoriet ved KHiO kommer den amerikanske kunstneren Adriane Colburn for å gi en artist talk. Dette er åpent for alle.

Tekst fra annonseringen:

The Art and Craft department have the pleasure to present a artist talk by the american artist Adriane Colburn.

Colburn has the recent years been working on a series of installations based on the complex relationship between human infrastructure, earth systems, technology and the natural world.

The installations consists of large cut paper wall-works which are in conversation with manipulated objects, photographs, drawings, video and projected light.

The installations are extracted from the data, images and video she collects while participating in scientific expeditions to remote, wild places such as the arctic and amazon. The work reflects on these far-flung environments and the overall state of nature in an age where few stones remain unturned by man.

http://adrianecolburn.com/

This lecture is part of A&C joint K-labs: dLab, dTextileLab and drawingLab. https://www.facebook.com/groups/487638954772868/ In collaboration with the KUF project ‘The Technosublime’. www.technosublime.com

Adriane-Colburn

Felleslab KHiO

Som et forsøk har vi vår-semesteret 2016 slått sammen 3 K-Lab ved Avdeling Kunst og Håndverk.

Disse tre er Digital Lab ved Trine Wester, Digital Tekstil Lab ved Hege Bratsberg og Tegne LAb ved Tiril Schrøder og Karen Disen.

Vårt felles tema er det digitale, og dette belyser vi gjennom forskjellige innfallsvinkler. Vi har arrangert Agenda: Our Digital Selves, og vi har invitert kunstnere som jobber i feltet. Første artist-talk er 25.1 med den amerikanske kunstneren Adriane Colburn.

De fleste av lab-møtene foregår i felles-skap, mens noen er hver lab for seg.

Timeplaner og informasjon om aktiviteten ved Felleslabben ligger på FB gruppen Felleslab KHiO.

Etableringen av en egenDigital Lab (dLab) er som en konsekvens av KUF ‘The Technosublime’. Erfaringene herfra blir tatt med videre i neste års undervisningsplanlegging.

 

Agenda seminar: Our Digital Selves

Fredag 15.1 ble årets første Agenda i regi av Kunst og Håndverk avdelingen gjennomført. Denne gangen var det arrangert av  det vi har kallt for Felles-labben vår 2016.

Felles-labben er et samarbeid mellom Digital Tekstil-lab m Hege Bratsberg, Tegnelab med Tiril Schrøder, og Digital-lab med undertegnede-Trine Wester.

For KUF prosjektet ‘The Technosublme’ erstattet denne Agenda den planlagte Workshop nr. 2 som ble avlyst høsten 2015.

Seminaret fokuserte på det digitales innflytelse i  livene våre, både i sosiale settinger og kommunikasjon, i vår kunstneriske praksis og som regulerende faktor i sammfunnet.

For mer info om seminaret, se egen fane øverst på denne siden.

Fra filmen #ArtOffline av Atelier Bolombolo som vi hadde fått tiladelse til å vise på seminaret.